Giá trị của nước

Ngày đăng: 04/06/2021 09:48 AM

  Giá trị của nước


  Nước đóng vai trò quan trọng cho đời sống và sản xuất của con người.

  Chủ đề này được Tổ chức Liên hiệp quốc lựa chọn ngoài nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của nước đối với cuộc sống, sức khỏe và môi trường, còn nhằm kêu gọi ý thức cộng đồng về bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trước những thách thức nguồn tài nguyên nước đang đối mặt do tác động của con người, biến đổi khí hậu.

  Mỗi ngày, mỗi người cần 250 lít nước cho sinh hoạt và hàng nghìn lít nước vào nhu cầu gián tiếp như công nghiệp, nông nghiệp. Cụ thể, lượng nước mỗi người sử dụng phục vụ cho sinh hoạt khoảng 8%, 23% cho công nghiệp và 63% cho hoạt động nông nghiệp. Thống kê tại 6 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu trên 25.000m3/ngày đêm, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô gần 100.000m3/ngày đêm. Chẳng hạn như để sản xuất 1 tấn giấy cần 250 tấn nước, 1 tấn đạm cần 600 tấn nước và 1 tấn chất bột cần 1.000 tấn nước…

  Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, nhu cầu nước đối với ngành trồng trọt, chăn nuôi trên 720 triệu m3/năm; ngành thủy sản hơn 196 triệu m3/năm. Riêng nhu cầu nước thương mại và dịch vụ công cộng, ước tính bằng 20% nhu cầu nước sinh hoạt.

  Ngoài chức năng tham gia vào chu trình sống, nước còn là chất mang năng lượng (hải triều, thuỷ năng), chất mang vật liệu và tác nhân điều hoà khí hậu, thực hiện các chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Tuy nước đóng vai trò rất to lớn, song vấn đề quản lý, sử dụng từ nước mặt, nước ngầm cho đến nước mưa vẫn thiếu bền vững, còn lãng phí và chưa đem lại hiệu quả kinh tế, môi trường.

  Về mùa khô hạn, người dân một số khu vực ở Phú Lộc vẫn phải đi mua nước
  Về mùa khô hạn, người dân một số khu vực ở Phú Lộc vẫn phải đi mua nước

  Những năm gần đây, cùng với vấn đề khan hiếm, cạn kiệt nguồn nước vì các ảnh hưởng nhân sinh cũng như tác động của biến đổi khí hậu, vấn đề suy thoái, ô nhiễm nguồn nước do hoạt động xả nước thải gây ra cũng ngày càng rõ rệt và nghiêm trọng.

  Ngoài tuyên truyền vận động các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm, chú trọng hơn đến việc nâng cao hiệu suất sử dụng nước, tăng cường tái sử dụng nước thải..., để nâng cao hiệu quả quản lý, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến để hoàn thiện 2 dự án: điều tra nước mặt và điều tra nước ngầm giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh; đồng thời xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước; thống kê, kiểm kê hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

  Cùng với việc tăng cường sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, hoạt động tái sử dụng nước thải đã qua xử lý đang được khuyến khích, ưu tiên khi vai trò, tiềm năng của hoạt động này đã được thừa nhận để biến nguồn nước này trở thành một nguồn cấp nước thay thế các nguồn nước tự nhiên. Trong đó, tùy thuộc vào mục đích sử dụng như: chăm sóc cảnh quan, tẩy rửa vệ sinh, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, tái sử dụng nước thải trong công nghiệp, duy trì dòng chảy, phát triển cảnh quan… để xử lý nguồn nước tái sử dụng đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường.

  Hoạt động tái sử dụng nước thải hay thu gom nước mưa với dung tích bể chứa từ 500m3 để sử dụng cho sinh hoạt, khử muối từ nước lợ, mặn thành nước ngọt, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước cho sản xuất nông nghiệp… cũng được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Chăn nuôi năm 2018, như về vay vốn, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu.

  XIN HÃY TRÂN TRỌNG NƯỚC!

  Hoài Nguyên 

  Báo Thừa Thiên Thuế

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline