TP. HCM thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam

Ngày đăng: 29/12/2021 09:48 AM

  TP. HCM thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam

  nuôi tôm công nghệ cao
  Kế hoạch đề ra đến năm 2030, diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đạt 1.000 ha. Ảnh Tepbac

  Thông tin từ UBND TP. HCM là đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố.

  Theo đó, kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt 2,2 đến 2,5% năm; tổng sản lượng thủy sản sản xuất của thành phố đạt 72.250 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản 44.790 tấn, sản lượng khai thác thủy sản 27.460 tấn; diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao: 1.000 ha; sản lượng cá cảnh sản xuất: 300 triệu con; tàu khai thác xa bờ ứng dụng công nghệ cao chiếm 80%; giá trị kim ngạch xuất khẩu cá cảnh đạt 100 triệu USD, với số lượng xuất khẩu 100 triệu con cá cảnh.

  Bên cạnh đó, tầm nhìn đến năm 2045: phát triển bền vững các khu vực sản xuất nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, góp phần bảo đảm an ninh dinh dưỡng, thực phẩm; đảm bảo an sinh xã hội; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

  Ngoài ra, UBND TP. HCM cũng đã ban hành Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020 - 2030. Kế hoạch đề ra mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất lĩnh vực thủy sản, từng bước quản lý rác thải nhựa đại dương theo tiếp cận từ đầu nguồn tới đại dương, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế xanh; nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của cộng đồng nông, ngư dân, các doanh nghiệp về rác thải nhựa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn.

  PV

  Thương hiệu & Công Luận

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline