Vi tảo có thực sự thay thế được bột cá không?

Ngày đăng: 15/08/2021 11:55 AM

  VI TẢO CÓ THỰC SỰ THAY THẾ ĐƯỢC BỘT CÁ KHÔNG?

  Vi tảo cô đặc nano của công ty Nam Mỹ. (Ảnh minh họa)

  Bột tảo Chlorella vulgaris cải thiện năng suất tăng trưởng, hoạt động của enzym tiêu hóa, thành phần axit béo và khả năng chống chịu với tình trạng thiếu oxy và stress amoniac ở tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương giống Litopenaeus vannamei con.

  Một số loại vi tảo của công ty Nam Mỹ (Ảnh minh họa) Tảo nano, thalas, chaeto, iso,...

  Nghiên cứu này được thực hiện để điều tra hiệu quả của việc thay thế bột cá bằng bột Chlorella vulgaris trong khẩu phần ăn của tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương, Litopenaeus vannamei. Chế độ ăn thử nghiệm chứa nhiều mức bột cá khác nhau (400, 300, 200, 100 và 0 g / kg) được thay thế bằng mức độ tăng dần của C. vulgaris (0, 97,2, 194,4, 291,6 và 388,8 g / kg). Sau 8 tuần cho ăn thử nghiệm, tôm được cho ăn chế độ ăn với 97,2 g / kg C. vulgaris cho thấy sự tăng trưởng cải thiện đáng kể so với các nghiệm thức khác bao gồm cả đối chứng. Tương tự, tôm cho ăn chế độ ăn với 97,2 g / kg C. vulgaris cho thấy lượng trypsin và hoạt tính amylase cao hơn đáng kể so với các nghiệm thức khác. Hàm lượng axit béo không bão hòa đa chuỗi dài bao gồm axit eicosapentaenoic, axit docosahexaenoic và axit arachidonic cao hơn đáng kể trong toàn bộ cơ thể của tôm thẻ chân trắng được nuôi với mức độ khác nhau của C. vulgaris so với nhóm đối chứng. Sau khi tiếp xúc với tình trạng thiếu oxy, tỷ lệ sống của tôm được cho ăn khẩu phần có hàm lượng C. vulgaris khác nhau cao hơn so với nhóm đối chứng, trong khi không có sự khác biệt đáng kể nào về khả năng chịu amoniac giữa các nghiệm thức. Kết luận, nghiên cứu này chỉ ra rằng bột cá có thể được thay thế hoàn toàn bằng C. vulgaris trong khẩu phần ăn của tôm thẻ L. vannamei con mà không có ảnh hưởng xấu đến năng suất của tôm.

  This study was conducted to investigate the effectiveness of fish meal substitution by Chlorella vulgaris meal in the diet of Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. Experimental diets contained varying levels of fish meal (400, 300, 200, 100 and 0 g/kg) which was replaced by increasing levels of C. vulgaris (0, 97.2, 194.4, 291.6 and 388.8 g/kg). After 8 weeks of feeding trial, shrimp fed diet with 97.2 g/kg C. vulgaris showed significantly improved growth compared to other treatments including control. Similarly, shrimp fed diet with 97.2 g/kg C. vulgaris showed significantly higher amount of trypsin and amylase activities compared to other treatments. The contents of long-chain polyunsaturated fatty acids including eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid and arachidonic acid were significantly higher in the whole body of L. vannamei fed with different levels of C. vulgaris compared to those of control group. After exposure to hypoxia, the survival rate of shrimp fed diets contained different levels of C. vulgaris was higher than that of control group, while no significant differences were observed in ammonia tolerance among treatments. In conclusion, this study indicated that fish meal can be completely replaced with C. vulgaris in the diet of juvenile L. vannamei with no adverse effects on the performance of shrimp.

  Nguồn: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anu.12594

  Tác giả: S. Pakravan , A. Akbarzadeh, MM Sajjadi , A. Hajimoradloo , F. Noori

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline