Tôm giống Nam Mỹ Ninh Thuận: Bạn của người nuôi tôm Việt Nam

Tôm giống Nam Mỹ (Công ty SX Giống thủy sản Nam Mỹ) đang dần trở thành thương hiệu quen thuộc của người nuôi tôm Việt Nam, với mô hình chăn nuôi hiện đại, tôm giống Nam Mỹ đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành thủy sản trong nước, thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình chăn nuôi công nghiệp tăng năng xuất.

Xem thêm: Công ty giống thủy sản Nam Mỹ: 10 năm phát triển cùng ngành thủy sản Việt Nam

Video giới thiệu Tôm giống Nam Mỹ Ninh Thuận