Lá trà xanh và lá xoan điều trị bệnh gan tụy

Ngày đăng: 09/11/2022 02:35 PM

  Lá trà xanh và lá xoan điều trị bệnh gan tụy

   

  Một nghiên cứu mới đây đã xác định hiệu quả kháng khuẩn của hạt nano bạc (AgNPs) từ lá trà xanh và lá xoan đối với bệnh hoại tử gan tụy (NHP-B) trong tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei).

   

   

  Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã sử dụng lá trà xanh khô (Camellia sinensis, Kuntze) và lá tươi của cây xoan (Azadirachta indica, Jussieu) làm nguyên liệu sản xuất hạt nano kháng khuẩn. Lá xoan đã được làm khô trong bóng tối ở nhiệt độ phòng và được lưu trữ trong túi giấy trong ba ngày. Việc tổng hợp các hạt nano đã được thực hiện dựa trên phương pháp được mô tả bởi Vasseharan và cộng sự (2010) với một số sửa đổi về số lượng và thời gian như sau: Đối với cả hai loại cây, 6g lá khô đã được thêm vào 60 ml nước dezerized đun sôi trong 2 phút, thỉnh thoảng khuấy. Sau 5 phút, nước sắc được lọc qua bộ lọc 4 micromet ba lần để tách các chất rắn lơ lửng sau đó là công đoạn tổng hợp các hạt nano.

   

   

  Để điều trị tôm bệnh bằng AgNPs các nhà khoa học đã tiến hành lấy tôm từ tôm bị nhiễm bệnh, 45 con đã được chọn và ba nhóm được hình thành, với ba bể cho mỗi nhóm (n = 5), đối với các biện pháp AgNPs như sau: Nhóm tôm 1,2: Các AgNPs tổng hợp với lá xoan (A. indica) được sử dụng trong hai phương pháp điều trị khác nhau, 5 microgam và 35 microgam AgNPs trong dung dịch nước, và được quản lý bằng thức ăn ép viên lên 15 con/lần điều trị, phân phối trong 5 con tôm/ao hồ; Nhóm tôm thứ 3: Bị nhiễm bệnh bằng một dung dịch nước mà không có các hạt nano; Nhóm thứ 4 gồm 15 tôm không nhiễm bệnh mà không có các hạt nano làm nhóm đối chứng.

  Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ tử vong của tôm nhiễm bệnh NHP-B được xử lý với 35 microgam AgNPs là 0%, trong khi tôm điều trị 5 microgam AgNPs cho thấy tỷ lệ tử vong là 40% vào cuối thí nghiệm.

  Gan tụy của tôm nhiễm NHP-B tiếp xúc với. (a) 5 microgam AgNPs trong 12 ngày; (b) 5 microgam AgNPs trong 24 ngày; © 35 microgam AgNPs trong 12 ngày, (d) 35 microgam AgNPs trong 24 ngày. Kiểm soát tôm không có AgNPs: (e) bị nhiễm bệnh; (f) không bị nhiễm bệnh. Các mũi tên cho biết điểm lây nhiễm vi khuẩn.

  Từ kết quả trên, các nhà nghiên cứu đã chứng minh AgNPs tổng hợp từ lá trà xanh và lá xoan có khả năng giảm tỷ lệ tử vong cho tôm thẻ chân trắng nhiễm bệnh hoại tử gan tụy với liều lượng 35 microgam AgNPs trong 24 ngày.

  Nguồn: contom.vn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline