Hiện website đang được bảo trì.
Vui lòng quay lai sau. Xin cám ơn!

Mọi thông tin tư vấn, hợp tác, xin quý đối tác và khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH SX Giống Thuỷ Sản Nam Mỹ

Địa chỉ: Khánh Hội – Xã Tri Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận
ĐT: (068) 3877 666 – (068) 3877 777 – (068) 3877 888 – (068) 3877 999
Email: thuysannammynt@gmail.com – Fax: (068) 3877 555
Hotline: 0919 971 666 – 0978 166 999